Japan-Jens kodar i ADA

Lånar Linneas konto lite för att slänga upp ett litet ADA-program jag & Jussi skrev precis:

with Ada.Text_IO; use Ada.Text_IO;

procedure badger is
Hell_temp : Float;

begin
Hell_temp := 444.5;
New_Line;

Badger_Loop :
loop
for X in 1 .. 3 loop
for X in 1 .. 12 loop
Put("Badger ");
delay 0.3;
end loop;
New_Line;
Put("Mushroom ");
delay 0.8;
Put("Mushroom ");
delay 0.8;
New_Line;
end loop;
for X in 1 .. 12 loop
Put("Badger ");
delay 0.3;
end loop;
New_Line; delay 0.5;
Put("A sn");
for X in 1 .. 14 loop Put('a'); delay 0.1; end loop;
Put("ke");
New_Line;
Put("a sn");
for X in 1 .. 14 loop Put('a'); delay 0.1; end loop;
Put("ke");
New_Line;
for X in 1 .. 5 loop Put('o'); delay 0.1; end loop;
Put("h "); delay 0.3;
Put("it's "); delay 0.2;
Put("a "); delay 0.2;
Put("sn"); delay 0.1;
for X in 1 .. 5 loop Put('a'); delay 0.1; end loop;
Put("ke."); delay 1.0;
New_Line(2);

exit Badger_Loop when Hell_temp <= 0.0;
end loop Badger_Loop;
end badger;