Min drömsektion – inlägg 1/2

Igår gick då årets fest av stapeln. Vintermötet där vårt älskvärda festeri tillika fadderi väljs varje år. Det brukar vara det populäraste och mest intensiva mötet på årets och i år var inget undantag. Över 300 anmälda och ca. 30 kandidater som skulle presentera sig ställde höga krav på att mötet skulle gå effektivt, men samtidigt fick det givetvis inte vara på bekostnaden av demokrati och god föreningssed.

Innan jag börjar måla upp mina tankar om framtida sektionsmöten så har jag någonting jag måste bekänna. Jag är en årsmötesnörd. Ja, jag gillar kontrapropositionsordningar, talarlistor, diskussioner om mötesordning, att gräva ner mig i stadgar och tycker det är otroligt viktigt att mötet sköts på ett så korrekt och effektivt sätt som möjligt. Jag är en sådan som skulle kunna titta på en partikongress på tv bara för att undersöka hur deras mötesformalia går till (ja, det har faktiskt hänt, true story bro). Det har inte alltid varit såhär utan är produkten av att jag exempelvis åkt på Sveroks riksmöte årligen sedan 2002 och lekt runt i diverse föreningar sedan 1999. Det sätter sina spår och man skapar sig en egen bild och tradition om vad god föreningsdemokrati och -sed är. Min bild skiljer sig på många punkter ganska grovt mot det som är vanligt bland studentföreningar på LiU och här följer några saker jag skulle vilja förändras hos I-sektionen.

Varning, det här är ett ganska långt inlägg men för er intresserade så finner ni längst ner en länk till den talarlista-applikationen/excelfilen jag snickrat ihop inför mötet, ifall ni vill använda den till ert föreningsårsmöte.

Edit: Jag märkte precis att det här kommer bli brutalt långt, jag delar in det i en liten bloggserie och återkommer med fler inlägg inom kort :)

Andratalarlista samt digital talarlista

Något som är otroligt viktigt för att mötet ska kunna flyta på effektivt och rättvist är att man har en tydlig talarlista. Det vill säga, det ska vara enkelt att ställa upp sig på talarlistan, tydligt när det är dags att tala samt så många som möjligt ska kunna påverka mötet med hänsyn till den begränsade mötestiden. I år på Vintermötet hade vi för första gången en digital talarlista och förhoppningsvis kände deltagare att det blev enklare och tydligare. Men något som är en godtagen kutym i föreningssverige är användandet av något som heter “Andratalarlista” och ibland även “Tredje-” och “Fjärdetalarlista”. Det innebär att på en mötespunkt så när man ställer upp sig på talarlistan för första gången hamnar man på förstatalarlistan. När man gör det andra gången hamnar man på, gissa vad, andratalarlistan. De som står på andratalarlistan behandlas först när förstatalarlistan är avhandlad. “Men kommer inte det innebära att om nya personer ständigt ställer upp sig på talarlistan att jag inte kommer ha möjlighet att tala igen?”. Jo det stämmer, men ställ dig själv frågan: Om valet står mellan att låta fler prata på en mötespunkt eller ge samma personer chansen att tala flera gånger, vad är då viktigast? Och om man nu har en otroligt viktig åsikt att framföra, kan man kanske då istället försöka övertyga någon annan som inte talat att lyfta den i ens ställe? Om man inte kan lyckas med detta då är troligtvis åsikten inte värd mötets tid framför andras åsikter.

En unision vettig syn på stadgar inom sektionen

Inom studentvärlden finns det en förkärlek för att ha långa och krångliga stadgar. Man ser stadgarna som ett verktyg att tydligt styra verksamheten där man genom årsmötena ständigt lägger in nya paragrafer som ska påverka föreningen. Det här går enligt mig mot allt vett och sans. Stadgarna är till att vara riktlinjer för föreningen som ska vara enkla att ta till sig, beskriva verkligheten, vara ständigt aktuella med att de inte ska detaljstyra verksamheten utan istället vara ett evigt dokument vilka man ska tänka till innan man funderar att ändra på. Vill du styra föreningens verksamhet? Gör det då genom verksamhetsplanen, genom budgeten, årsmötesbeslut eller kanske till och med styrdokument och policies. Exempelvis så har jag sett studentföreningsstadgar vilka tar upp på vilka sätt styrelsen kan ha möten. Via telefon, genom att träffas samt via internet. Varför gör man på så sätt? Har man inte större förtroende för styrelsen än så att de ska kunna arbeta för vad som är bäst för föreningen och varför vill man ha den oflexibilitet som det innebär att reglera sådant i stadgar? Dumheter säger jag, låt stadgarna stötta och inte stjälpa.

Sen när det gäller stadgarna så är ofta föreningsmedlemmar livrädda för dem. Jag säger det en gång så är det sagt: stadgarna är riktlinjer och inte Sveriges lag. Anser årsmötet att någonting är berättigat att göra, för föreningens bästa, men att det bryter mot stadgarna så gör det ändå! Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, det finns med andra ord ingen chef över föreningen högre upp än årsmötet. Vill årsmötet göra någonting så gör det. Det är årsmötet som har satt upp stadgarna som föreningens spelregler, då kan också årsmötet bryta mot dessa. Med det sagt vill jag poängtera att givetvis ska man inte ignorera stadgarna utan det ska finnas goda motiverade skäl att bryta mot dem och ifall man vill bryta mot stadgarna mer än en gång kanske det bästa istället vore en stadgeändring? Förutom årsmötet så kan styrelsen också givetvis bryta mot stadgarna, ifall de kan motivera det på ett fullgott sätt inför nästa årsmöte. Kan de inte det riskerar de givetvis att inte beviljas ansvarsfrihet och kanske slutligen, ifall något allvarligt brott har begåtts, att dras inför domstol. Men om styrelsen står mellan valet att undvika att göra någonting som verkligen skulle gagna föreningen eller att bryta mot stadgarna så är jag all for det andra alternativet. Sist så ska det även sägas, givetvis står alltid Sveriges lagar och förordningar över föreningsstadgar så dessa kan man inte komma undan :)

Respekt för mötets tid

Tänk dig att du jobbar på ett företag i ett projekt. Ni är 10 heltidsanställda och du ska tala inför gruppen på ett av era avstämningsmöten. I den situationen är det värt att beakta att för varje minut du talar så går det åt 11 minuter arbetstid. Med andra ord så måste all form av mötestid ständigt ifrågasättas och funderas kring: är det här verkligen värt det för företaget? Betänk sedan att du istället för ett företag är engagerad i en ideell förening och sitter på ett styrelsemöte, även om ingen är anställd så pratar vi om samma mängd tid som måste vara väl spenderad för föreningens bästa. Och sist, tänk nu att du är på ett årsmöte med över 300 deltagare. Där pratar vi om att för varje spenderad minuts mötestid går det åt 5 timmars arbetstid. Jag säger inte att vi inte ska ställa upp oss på talarlistan eller inte försöka påverka mötet i frågor vi brinner för, verkligen inte. Eller att vi inte ska motkandidera eller kanske inte gå igenom motkandidaternas presentationer bara för att det tar längre tid av mötet. Demokratin är i många fall så pass mycket värd och i slutändan handlar allting om att vi ska göra vad som är absolut bäst för sektionen, vilket mycket väl kan vara att välja in 4 motkandidater som valberedningen missat genom att låta 20 personer presentera sig. Men bara vi har i bakhuvudet hur mycket värd varje minut på mötet är så tror jag vi kan genomföra allting mer effektivt, hitta nya sätt att nå våra mål för att sedan spendera minuterna vi sparat på att göra sektionen bättre på andra sätt. Det är inte rimligt att sitta och ha årsmöten till kl.02 som vi har det i dagsläget, med andra ord måste vi göra allt vi kan för att lösa det här problemet. Om vi tänker så kommer vi dessutom bli mer demokratiska då det i dagsläget är ett demokratiskt hinder att man måste lägga ner så pass många timmar för att kunna påverka sektionen. Det handlar inte alltid om nivå av engagemang och glöd utan vad som är rimligt att lägga ner arbetstidsmässigt. Det finns inget självändamål i att lägga ner tid på onödiga arbetsuppgifter.

Digitala omröstningar

På vintermötet sker brutalt många slutna omröstningar och även på de andra sektionsmötena kan det emellanåt vara motiverat. Varför då inte digitalisera processen och på så sätt slippa rösträkning, ha större flexibilitet i hur omröstningen ska gå till samt ha ett resultat med större garanti om att vara korrekt? Flertalet ungdomsorganisationer, mångfalt större än oss, använder sig av www.voteit.se. Dels för att hålla årsmöten på internet men även för kongresser som pågår hela helger. Vi pratar med andra ord om ett stabilt och välbeprövat system och inte någonting som kommer att bugga ur det första det gör vid omröstningens start. Min tanke är att samtliga när de anländer till mötet får sitt talar-/röstkort på vilket det förutom sin talar-/röstsiffra står inloggningsuppgifterna till sitt egna konto på VoteIT. Deltagarna uppmanas att ta med sig laptops och smartphones men utöver det så ställs ett gäng datorer ut i möteslokalen. Har prövat det själv flertalet gånger och är otroligt nöjd med hur det går till. Exempelvis hade vi kunnat spara in minst en timmes mötestid på gårdagens Vintermöte med ett sådant system och mitt mål är att vi använder det fullt ut på nästa års Vintermöte.

Mötet beslutar om mötesordning

Som sagt är årsmötet föreningens högsta beslutande organ. Det är här de riktigt stora strategiska besluten ska tas som kommer forma föreningens framtid det kommande året. Är det inte då viktigt att fundera kring hur vi genomför mötet? Hur ska omröstningarna gå till? Hur ska vi sköta talarlistan? Ska vi använda oss utav replik? Sakupplysning? Streck i debatten eller kanske till och med begränsa talartiden för respektive mötesdeltagare eller mötespunkt? Det här är otroligt viktiga frågor som reglerar var makten ligger på mötet och för att det ska bli så demokratiskt och effektivt som möjligt bör det arbetas ordentligt på.

Men, vem ska då i slutändan besluta om hur det ska gå till? Svaret är lika enkelt som det är självklart, det är årsmötet som ska besluta detta. Som en av de första punkterna på föredragningslistan/dagordningen tar man då upp “Mötesordning” där styrelsen och/eller medlemmar har lagt ett förslag vilket man diskuterar och sedan tar ett beslut om. Detta är en så pass viktig punkt att den bör tas upp på samtliga årsmöten. Styrelsen ska inte agera förälder åt årsmötet genom att bara säga “såhär är det, face it”. Istället ska de bereda ett så bra förslag som möjligt, likt hur valberedningen bereder ett så bra förslag som möjligt på styrelse.

Dessutom genom att ta upp den här frågan gör vi även mötet mer medvetet om hur det egentligen ska gå till. Måste man ta ställning till någonting så tenderar man i allt större utsträckning att lyssna och vara involverad.

Det var allt för dagens inlägg, nästa gång blir det bland annat:

 • Presentationer inför mötet – Spara tid, mer demokratiskt!
 • Ett möte inför mötet – En möjlighet, eller vill vi kanske förlägga sektionsmötena på helger?
 • Öppenhet kontra slutenhet – Finns inga absolut rätta svar men jag föredrar öppenhet.
 • Större möjlighet till påverkan – Har vi något bra att besluta ska vi inte hindras att göra detta.
 • Kandidater ska väljas med majoritet – Ganska självklart men gör de verkligen det i dagsläget?

Sista så kommer här den utlovade talarlista-applikation/excelfilen. Den fungerar som följer:

 • Öppna upp den med makron aktiverade.
 • Under fliken “Namnlista” lägger du in din databas med 350 nummer. Viktigt att de inte saknas några nummer utan är 1-350 i en följd i dagsläget. Bredvid numrena lägger du namnen på deltagarna.
 • Välj “Window –> New Window”, i det nya fönstret markerar du fliken “Presentation” och slänger upp den på projektorn.
 • Själv sitter du med fliken “Talarlista” där du fyller i nummer allt eftersom personer ställer upp sig på talarlistan. De två knapparna du har där är även ganska självförklarande.
 • Skriver du i siffran “0″ så kommer den positionen på talarlistan att visas blank, givet att du under fliken “Namnlista” har just siffran 0 följt av namnet “Ingen”.

Jag märkte att det under mötet var effektivt att slänga upp “fingerade namn” så som “Talartiden slut” på talarlistan för att göra det tydligare om hur lång tid det var kvar. Men pröva dig fram och se vad som passar ert föreningsårsmöte allra bäst. Pröva gärna att implementera en andratalarlista, borde inte vara för svårt genom att lägga till en “Antal gånger på nuvarande punkt” kolumn i Namnlistan samt slänga in lite makron. Själva listan hittar ni här.

How to solve Gmail “send as”/”send from” on your iPad/iPhone

As usual when I’m struggling with a technical problem and then finally manages to solve it I like to share that knowledge with others so here we go! (As always, I don’t take any responsibility if you manage to erase something or damage your device, even tough I guess doing so by following this guide would be rather hard ^_~)

The problem

I have 1 Gmail account to which I link all my 15 different email-adresses so that I get a unified inbox and depending on which email-adress someone mailed me at I reply with the same adress. I have recently gotten myself an iPad and when I realized that this was impossible to do at first glance and that all email that I responded to would come from my ***@gmail.com adress, I started googling.

What I wanted

 • To be able to send from different email-adresses
 • That when someone mailed me at ***@***.*** my respons-adress would automatically be set to ***@***.***, if it’s one of my adresses.
 • To do all this in either iPads native mail application or the official Gmail application

The solution

The solution was a rather strange one which I could finalize with the help of google and my good friend Carl Oscar Aaro (check out his homepage, he’s an awesome photographer). I imagine that it will work for both iPad and iPhone but I haven’t tried it for iPhone myself.

Before you start

 • Go to http://m.google.com/sync with your device
 • Change language to English
 • Choose your device (for me, iPad)
 • Click “Enable Send Mail As for this device” and press “Save”
 • I’m not sure if the above step is needed but better safe than sorry. Anyways, now you are all set so here we go:

  On your iPad

  • Go to settings.
  • –> Mail
  • –> Add Account…
  • –> Other
  • –> Add Mail Account
  • –> Add Mail Account
  • Fill in your credentials where adress is the adress you want to send from (don’t worry, we will add all of them later, for now fill in just one adress)
  • –> IMAP
  • Incoming Mail Server, host name: imap.gmail.com
  • Incoming Mail Server, user name & password: Your gmail account
  • Outgoing Mail Server, host name: smtp.gmail.com
  • Outgoing Mail Server, user name & password: Your gmail account

  Then you are done, you will know have an active IMAP Gmail account with another email adress to send from. You will probably have an old Gmail configuration that you now have to deactivate so that you only have one active mail account. After you have done that it’s time to add those others mail accounts.

  Some more stuff to do on your iPad

  • Open up the notes application
  • Create a new page
  • Write down all of your mail adresses that you want to be able to send from, separated by a comma. Sort them in the order that you use them because the first adress will be the first to pop-up later in your mail application. For example: example@test.com,samuel@sweden.se,steve@jobs.su
  • Mark all the text and copy it.
  • Go back to settings and your newly created Gmail account
  • Open it up, press “Account”
  • Clear the field “Adress” in “IMAP Account Information”
  • Paste in your copied adresses
  • Press “Done” and “Done”

  And there you’re done! If you now open up the native mail application you will notice that if you compose a new message that you press the “Cc/Bcc, From” row and change from which adress that you will send your email. And not only that, if you receive an email to a specific adress, if that adress is available as a “From”-adress it will be chosen automatically. If you have the official Gmail application installed you will no longer need it so feel free to hide it or uninstall it.

  I hope that this guide helped you and if you ever struggle with a technical problem and then finally manages to solve it, please share your solution like this :)

  Äntligen hemma!

  Kom imorse tillbaka till den överdrivna artighetens land och det känns precis som förr. Istället för känslan som infinner sig vid besök i ett exotiskt land så känns det istället tryggt och skönt att vara här. Flygresan och allting gick bra även om SAS inte är så bra som man skulle kunna tro som svensk (återkommer med min recension av 8 st flygbolag ^_~) men det rör sig mest om smågrejer.

  Dagen har spenderats med att checka in här i Khaosan Asakusa Annex där vi även började vår resa 2007, käka rullbandssushi, promenera, planera resten av resan och avsluta kvällen med umeshu, okonomiyaki och så en stor Asahi så klart. Imorgon väntar Kappabashi Kitchen Town med all sin plastmat, spela in lite NärCon-PR-filmklipp och sedan en runda i Shibuya där vi träffar Ylva, vid hachikô så klart.

  Vi återkommer! :D

  Bosatt i mellanmjölkens land

  Som de flesta av er säkert förstått är jag numera hemma i Sverige. Upplever lite bakåtvända kulturkrockar, får hela tiden frågan “Hur känns det?” vilken jag upplever problem att svara på, det är mest förvirrat. Jag har den senaste veckan fullkomligt störtdykt in i studentlivet allt vad det gäller kurser, grillkvällar och styrelseengagemang och så lite NärCon-engagemang ovanpå detta. Men jag tycker att jag har lyckats ganska bra, läser just nu 3 kurser, ska försöka plocka tre tentor det kommande omtenta-p och är på möten med diverse människor varje dag för att avgöra vad jag ska pyssla med till hösten. På lördag blir det att inventera NärCons förråd tätt följt av en förhoppningsvis fantastisk grillfest. Full rulle med andra ord, väldig skillnad mot Japan men jag stormtrivs än så länge och är nöjd över att vara i ett land där alla mina vänner befinner sig och där allting känns lugnt och säkert. Mycket är märkligt och jag saknar Japan, mitt Akihabara, Shinjuku och Shibuya så klart, hela livet med alla dess planer har vänts upp och ner. Vad händer nu med min utbildning? Måste jag åka tillbaka till Japan och i så fall när? Vad ska jag egentligen läsa till hösten? När får jag träffa Ryoko, Sae och alla andra mina japanska vänner? Frågorna är många, svaren ytterst obefintliga men på ett eller annat sätt ska det väl lösa sig.

  Men vi rullar på och förhoppningsvis ses vi inom kort, ett av mina mål är att träffa alla mina vänner runt om i Sverige allt oftare, eventuellt blir det ett bilköp för att lyckas med detta. Hoppas bara jag lyckas hålla mig på höger sida om vägen i så fall…

  Hem till Japan för en sista vända

  Idag är då en 3 veckor lång underbar semester i Filippinerna med 14 dyk slut och det är dags att åka hem till Japan. Väl framme väntar 1,5 dygn av packande innan det är dags att sätta sig på nästa flyg, denna gång med destination hem till Sverige. Blir väldigt spännande att se hur min lägenhet i Inage ser ut, återkommer med foton.

  Har pratat en del med LiU om vilka kurser jag ska läsa när jag kommer hem, förhoppningsvis kommer jag igång med det mesta redan på tisdag men det lär bli en inledande period av förvirring och kulturkrockar (men denna gång inverterade). Lite som hur studieplaneringen i Japan har gått till det vill säga ^^

  Självklart är det med ganska stora och blandade känslor som denna vändning i livet och studierna görs men de flesta av dem pekar i alla fall åt rätt håll, det känns som att jag tagit rätt beslut trots allt. Ser väldigt mycket fram emot att träffa alla vänner och familj.

  Vi hörs i Japan!

  Jag har bestämt mig.

  Efter drygt en vecka så har jag en plan, jag kommer att lämna Japan. Den 26 mars åker jag & Linnea tillbaka till Tokyo för att tömma min lägenhet och åka hem till Sverige igen den 28 mars. Jag avbryter mitt utlandsår vid Chiba Universitet, gör det bästa av situationen i Sverige vid LiU och åker tillbaka till Japan vid ett senare tillfälle.

  Det hurras över hur tappra japanerna är, hur alla hjälper varandra metodiskt utan att få panik och när dessa historier berättas fälls det tårar över hela världen. Dessvärre stämmer de inte in på mig, den senaste veckan har jag slaviskt följt nyhetsflödet, varit emellanåt sjukt orolig vilket nådde sitt klimax igår kväll med min första ångestattack någonsin. Tänk er en vaken feberdröm där man är rädd för att man ska glömma bort att andas, händerna domnar bort och tunnelseende infinner sig, så var det för mig. Min teori om varför det inträffade först igår är för att jag och Linnea gick på 1 h massage, vilket kan få folk att gråta så varför inte ångest? Saknar dock någon form av vetenskapliga belägg för denna teori :)

  Just nu befinner vi oss i Cebu City, ska snart dra till Bohol för att sedan åka tillbaka till Manila den 25 mars.

  Bloggstatistik kring katastrofen

  En intressant observation som gjordes idag efter tips från Lotten var att LiU numera länkar våra RSS-bloggflöde på sin hemsidesframsida gentemot studenterna samt skickar ut länkarna via sitt nyhetsbrev. Hur påverkar detta besökarstatistiken kan man då undra? Ungefär såhär:

  Ii Japan-portalen

  samuel.iijapan.se

  En annan intressant observation är att jag har blivit kontaktad av Sveriges Radio, Corren samt TT (3 ggr) under den här tiden och att dessa traditionella nyhetsmedier har börjat använda sig av Facebook för att kontakta potentiella kandidater att intervjua.

  Vi har verkligen blivit kändisar allihopa.

  Meddelande från ambassaden

  Med anledning av det förvärrade läget vid det japanska kärnkraftverket Fukushima avråder Utrikesdepartementet, i samråd med Strålsäkerhetsmyndigheten, från alla resor till Japan. Alla svenskar inom en radie på 80 km från kärnkraftverket Fukushima uppmanas att lämna området. Se bifogad pdf-fil med karta som visar vilket område som omfattas (den blå zonen). Det kan särskilt noteras att staden Sendai, norr om Fukushima, ligger strax utanför.

  I beredskapssyfte är ambassaden angelägen att få en aktuell bild över hur många svenskar som fortfarande befinner sig i Japan. Vi vill därför be samtliga mottagare att omgående per e-post besvara följande frågor samt ange namn och personnummer för samtliga familjemedlemmar. Det är av viktigt att vi får svar även om ni tidigare lämnat information till oss om avresa från Japan etc.

  - Befinner ni er fortfarande i Japan och i så fall var?
  - Har ni planer på att lämna Japan och i så fall när och hur?

  Ange tydligt vilka familjemedlemmar som avses, inklusive vilka som redan lämnat Japan eller tillfälligt befinner sig på annan ort i Japan.

  Enligt uppgift så ställer en del flygbolag för närvarande om sina rutter och flyger till andra orter än Tokyo i Japan. Det innebär att möjligheterna att resa ut från från Tokyo med flyg kan komma att begränsas. Svenskar som vill lämna Japan bör därför se över sina möjligheter att resa ut från andra platser i Japan.

  http://www.swedenabroad.com/Start____4081.aspx

  Som ett komplement till hemsidan finns Ambassaden även på facebook “Embassy of Sweden in Tokyo” och Twitter “@EmbSweTokyo.

  Alla åker hem

  Det verkar som alla utlänningar jag känner i Japan beger sig hem, om än de flesta för en kort stund så är det ingen som vill stanna kvar. I Tokyo har de problem med att mat, nödransoner & bensin tar slut överallt, man väntar fortfarande på ett större efterskalv samtidigt som UD avråder samtliga svenskar från att göra onödiga resor till Tokyo & norra Japan. På studiefronten så föreslår LiU försiktigt “om ni vill avbryta ert utlandsår, gör då såhär”, Kammarkollegiet ersätter ens hemresa och CSN tar hänsyn till varför man avbröt sitt utlandsår när de beräknar studiemedel för framtiden.

  Här borta i Filippinerna är jag i smått chocktillstånd, följer ständigt nyheterna, är nervös inför att åka tillbaka till Tokyo nästa vecka och funderar över om jag inte ska avbryta mitt studieår trots allt. Allting är mycket märkligt…

  Den 11 mars, 2011

  Precis som Lotten får jag väldigt många vibbar av 11 september kring hela incidenten i Japan. Känns bra att vara här borta i säkerhet i Filippinerna med Linnea där vi precis tagit AOWD, men samtidigt känns det lite fel och orättvist på något sätt, att inte vara hemma med mina landsmän och göra vad jag kan utan att jag ska ha en sådan himla tur. Jag känner mig nästan som japan så när jag ser på tv och läser på internet här borta så lider jag verkligen, det hela känns fruktansvärt. Som tur är verkar alla jag känner må bra och ha klarat sig. Vet inte hur det är med Goths lägenhet, universitet och vänner men som tur är mår han i alla fall bra, trots att han pluggar just i Sendai.

  Undrar hur min lägenhet och mitt Japan kommer att se ut när vi åker tillbaka om två veckor, om vi ens kan åka tillbaka då. Just nu verkar kärnkraftverket i Fukushima gå åt helvete, men flertalet källor säger i alla fall att även om en härdsmälta inträffar så kan det inte leda till någon katastrof liknande Tjernobyl. Men man blir ändå lite skraj trots allt…